Suomen isänmaalliset ry                         Rajat kiinni!
Business picture

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99)  10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. rekisterinpitäjä

Suomen isänmaalliset ry, Helsinki

2. rekisteriasioita hoitava henkilö

Kevin Servin, info@suomenisanmaalliset.fi

3. rekisterin nimi

Suomen isänmaalliset ry:n jäsenrekisteri

4. rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Suomen isänmaalliset ry:lle.

5. rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Jäsentiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja jäsenhakemuksien käsittelyn yhteydessä.

7. tietojen luovutus

Suomen isänmaalliset ry ei luovuta asiakastietoja yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Yhdistyksen sisäisesti tietoja luovutetaan ainoastaan  rekisterinpitäjän valtuuttamille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy ja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. rekisterin suojauksen periaate

Suomen isänmaalliseti ry:n jäsenrekisterin tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän valtuuttamille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Minun Suomessani saa vastustaa hallitsematonta maahanmuuttoa. Minun Suomessani saa myös omata kristillisen maailmankatsomuksen, ilman että siitä tulee yleinen pilkan aihe. Minun Suomessani ei tarvitse kumartaa maahan asti EU:ta. Minun Suomessani oman kansan saa laittaa edelle.
- Laura Huhtasaari